Čajevi

Čajevi

Kutije se najčešće rade od kromokartona, belpacka, incade ili nekih drugih finih kartona

Mogu biti sa tiskom: flekso, offset tisak

Sa plastifikacijom sjajna ili matt moguće je uraditi otvor po želji sa i bez plastike


Kutije za med/džem

Materijali:  mikroval, mali val, kromokarton, belpack ili neki drugi materijali po vašem izboru  i našim profesionalnim prijedlozima.

Možete izabrati ambalažu iz našeg postojećeg asortimana ili da Vam napravimo ambalažu po joj će vaš proizvod biti prepoznatljiv na tržištu.

Svu ambalažu možete naručiti sa i bez tiska.

Tisak može biti: sito, flekso, offset, UV tisak ili folijotisak

Ambalaža može biti kaširana, plastificirana ili lakirana.


Kutije za slatka i slana jela

Kutije se najčešće rade od kromokartona, belpacka, incade ili nekih drugih finih kartona

Mogu biti sa tiskom: sito, flekso, offset tisak

Sa plastifikacijom sjajni ili matt moguće je uraditi otvor po želji sa i bez plastike


Kutije za vino / lozu / likere

Materijali:  mikroval, mali val, kromokarton, belpack ili neki drugi materijali po vašem izboru i našim profesionalnim prijedlozima .

Možete izabrati ambalažu iz našeg postojećeg asortimana ili da Vam napravimo ambalažu po kojoj će vaš proizvod

biti prepoznatljiv na tržištu.

Svu ambalažu možete naručiti sa i bez tiska. Tisak može biti: sito, flekso, offset, UV tisak ili folijotisak

Ambalaža može biti kaširana, plastificirana ili lakirana.